Most Viewed

1
FRACTURE BEHAVIORS AND CHARACTERISTICS OFWC/ NiCrMo STEEL MATRIX COMPOSITES
YANG Ruicheng, Chen Kui, WANG Kaixuan, Lü Xuefei
2005, 22(3): 130-134.
2
Properties of low loss ZrTi2O6 filled PTFE composite substrates
WU Kaituo, YUAN Ying, ZHANG Shuren, YAN Xiangyu, CUI Yuren
2013, 30(6): 76-81.
3
ON THE METHOD FOR STRESS ANALYSIS IN PHOTO-ORTHOTROPIC ELASTICITY
Wang Zhiwei
1996, 13(3): 93-99.
4
Advanced composite materials and aerospace engineering
DU Shanyi
2007, 24(1): 12-12.
5
Fabrication and mechanical performance of K-cor reinforced foam sandwich structure
ZHENG Yingying, LI Ning, SHANG Wei, ZHANG Xiangyang, HU Jingjing, ZHOU Xiaowei, XIAO Jun
2012, (6): 230-236.
6
Advances in aerospace lightweight composite shell structure
XIONG Jian, LI Zhibin, LIU Huibin, FENG Lina, ZHAO Yunpeng, MENG Fanyi
2021, 38(6): 1629-1650. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210107.002
7
Research progress of cathode materials for lithium-ion battery
LI Zhongming, LI Bin, FENG Dong, ZENG Tianbiao
2022, 39(2): 513-527. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210708.002
8
Research progress of functional modification of MXene and its applications
LIU Chao, LI Xi, HAO Lifen, DENG Yanping, YIN Qing, BAO Yan
2021, 38(4): 1020-1028. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20201218.003
9
Key factors on the thickness and volume fraction of fiber reinforced resin composite laminates molded via VARI technology
LIU Qiang, ZHAO Long, CAO Zhenghua
2013, 30(6): 90-95.
10
Research status and development trend of electromagnetic absorbing materials
WANG Yifan, ZHU Lin, HAN Lu, ZHOU Xinghai, GAO Yuan, LYU Lihua
2023, 40(1): 1-12. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20220512.005
11
Research progress of anode materials for lithium ion battery
LIU Qi, HAO Siyu, FENG Dong, MEI Yi, ZENG Tianbiao
2022, 39(4): 1446-1456. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20211101.002
12
Research progress in preparation and application of graphene/polymer functional composite materials
ZHU Shidong, ZHAO Qianzhen, WANG Xinghai, LI Jinling, QI Dongtao, KONG Lushi
2022, 39(2): 489-501. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210713.001
13
High-performance resin matrix for T800 carbon f iber composites
CHEN Wei-ming, WANG Cheng-zhong, ZHOU Tong-yue, YANG Xiao-ping
2006, 23(4): 29-35.
14
Preparation of self-healing oxidized sodium alginate-carboxymethyl chitosan hydrogel for sustained drug release
HOU Bingna, NI Kai, SHEN Huiling, LI Zhengzheng
2022, 39(1): 250-257. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210518.005
15
Preparation and biocompatibility of EDC-NHS crosslinked chitosan-polyethyleneoxide-silk fibroin electrospun nanofibers
SUN Fanchen, GUO Jing, YANG Qiang, YU Yue, ZHAO Yabo
2020, 37(11): 2889-2896. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200421.002
16
Research progress in preparation and performance of MXene and its composite absorbing materials
WU Meng, RAO Lei, ZHANG Jianfeng, LI Yuexia, JI Ziying, YING Guobing
2022, 39(3): 942-955. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20211018.001
17
Recent progress in carbon fiber reinforced composites for electricity storage
DING Yinghui, QI Guocheng, ZHANG Boming
2021, 38(1): 16-24. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200921.006
18
Research progress of composite conductive fiber in wearable intelligent textiles
LIU Xuhua, MIAO Jinlei, QU Lijun, TIAN Mingwei, FAN Qiang
2021, 38(1): 67-83. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200922.002
19
Design, fabrication and performance of flexible pressure sensors based on microstructures
JIN Fan, LV Dawu, ZHANG Tiancheng, SHEN Wenfeng, LI Jia, TAN Ruiqin
2021, 38(10): 3133-3150. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210520.004
20
Recent Development of Metal Matrix Composites
Wu Renjie
1987, 4(3): 1-Ⅰ.
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go