Most Downloaded

1
2015年第41卷第03期电子期刊
2015, 32(3): .
2
2015年第32卷第1期电子期刊
2015, 32(1): .
3
2014第31卷第5期电子期刊
2014, 31(5): .
4
2015年第32卷第2期电子期刊
2015, 32(2): .
5
2014第31卷第6期电子期刊
2014, 31(6): .
6
Advanced composite materials and aerospace engineering
DU Shanyi
2007, 24(1): 12-12.
7
Dynamic mechanic property of flake graphite powder/hindered phenol-nitrile butadiene rubber blends
ZHANG Lin, ZUO Kongcheng, ZHU Minhao, CAI Zhenbing, ZHOU Yan, PENG Jinfang
2015, 32(5): 1480-1486. doi: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20150113.003
8
EFFECT OF SILANE COUPLING AGENT ON THE PREPARATION AND APPLICATION OF NANO SILICON DIOXIDE COMPOSITE MATERIAL BY SOL-GEL METHOD
WU Wei, JIA Mengqiu, CHEN Jianfeng, SHAO Lei, CHU Guangwen
2004, 21(2): 70-75.
9
CHARACTERISTICS OF CARBON NANOTUBES AND HIGH-QUALITY COMPOSITES
CHEN Wei-xiang, CHEN Wen-lu, XU Zhu-de, LIU Zong-jian, TU Jiang-ping, ZHANG Xiao-bin, GUO He-tong
2001, 18(4): 1-5.
10
STUDY AND APPLICATION DEVELOPMENT OF POLYIMIDES
LI Min, ZHANG Zuo-guang, ZHONG Wei-hong, PAN Yi-shan
2000, 17(4): 48-53.
11
Preparation and performance evaluation of SiO2/poplar wood composites
QING Yan, WU Yiqiang, QIN Zhiyong, YAO Chunhua, WANG Min, LUO Sha
2011, 28(6): 125-130. doi: CNKI:11-1801/TB.20110720.1425.038
12
STUDIES ON TENSILE PROPERTIES OF BRAIDED STRUCTURAL COMPOSITE MATERIALS
Lu Zi-xing, Feng Zhi-hai, Kou Chang-he, Liu Zhen-guo, Lu Meng, Mai Han-chao, Tang Guo-yi
1999, 16(3): 129-134.
13
CURING MECHANISM AND KINETICS OF BORON AMINE COMPLEX/EPOXY RESIN SYSTEM
Chen Ping, Zhang Yan
1999, 16(4): 54-57.
14
Discussion on strategies of sustainable development of continuous fiber reinforced ceramic matrix composites
ZHANG Litong, CHENG Laifei
2007, 24(2): 1-6.
15
DEVELOPMENT OF INVESTIGATION INTO MECHANICAL BEHAVIOUR OF THREE DIMENSIONAL BRAIDED COMPOSITES
LU Zixing, YANG Zhenyu, LI Zhongping
2004, 21(2): 1-7.
16
PROGRESS OF STUDY ON CERAMIC MATRIX NANOCOMPOSITES
Wang Xin, Sun Kang-ning, Yin Yan-sheng, Hou Yao-yong, Zhou Yu
1999, 16(1): 105-110.
17
High-performance resin matrix for T800 carbon f iber composites
CHEN Wei-ming, WANG Cheng-zhong, ZHOU Tong-yue, YANG Xiao-ping
2006, 23(4): 29-35.
18
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF 9,9-BIS FLUORENE
ZHANG Wei, SHEN Lei, WANG Xinqing, HUANG Pengcheng
2003, 20(4): 81-87.
19
CHARACTERIZATION AND ANALYSIS ON SEVERAL CARBON FIBERS
GUO Hui-ling, ZHONG Wei-hong, ZHANG Zuo-guang, ZHANG Bao-yan, YI Xiao-su
2001, 18(3): 38-42.
20
Preparation and photocatalytic activity of nano-TiO2 /regenerated cellulose composite f ilms
WANG Yong, ZHANG Hao, ZHANG Jun, YANG Qinglin, GUO Lin
2007, 24(3): 35-39.
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go